Eerste gesprek zonder verwijsbrief

Als u of een deskundige denkt dat een behandeling van een kinderfysiotherapeut zinvol kan zijn voor uw kind, maak dan een afspraak en bel 076 – 850 25 09 voor een intakegesprek. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Tijdens dit eerste gesprek wordt de hulpvraag helder in beeld gebracht:

  • Wat zijn de problemen in de ontwikkeling van uw kind?
  • Waar wordt uw kind in belemmerd of beperkt?
  • Wat zou u graag anders willen?