Voor het bewaren en gebruiken van cliëntgegevens heeft Kinderfysio Van Campen een privacyreglement. Daarnaast is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Wilt u inzage in het reglement, neem dan contact op met Kinderfysio Van Campen via bovenstaand telefoonnummer.