In de peuter- en kleuterfase  ontwikkelen kinderen de eerste beginselen van de fijne motoriek. Het leren hanteren van een potlood tijdens het kleuren, leren knippen en plakken, prikken, lijntjes trekken in een doolhof of het inkleuren van een kleurplaat.

Vaardigheden die vanuit interesse en spel de fijne motoriek stimuleren om uiteindelijk tot een adequate pengreep te komen en het tussen de lijntjes schrijven van de schrijfletters.

Toch is dit niet voor elk kind zo vanzelfsprekend. Voor een goede beoordeling van de motorische schrijfproblemen bij kinderen maakt de kinderfsyiotherapeut gebruik van de richtlijn die hiervoor vanuit de beroepsgroep is ontwikkeld.

De aanpak is:

  • Weergeven van de hulpvraag
  • Weergeven van het schrijfprobleem
  • Aangeven of er sprake is van een motorisch en /of cognitief probleem
  • Daarna volgt een gericht motorisch onderzoek, hiervoor worden gestandaardiseerde testen gebruikt. Vanuit het onderzoek volgt de kinderfysiotherapeutische diagnose met antwoord op uw hulpvraag.
  • Daarna zal er indien nodig een individueel of persoonlijk behandelplan worden opgesteld wat gericht is op probleemtaken en herleren, aanleren of aanpassen.