De observatie, het onderzoek en de behandeling van uw baby of zuigeling vindt te allen tijde bij u thuis plaats.

Observatie en onderzoek

De observatie en het onderzoek vinden in de eigen omgeving van uw baby plaats. Kinderfysiotherapeut Miriam van Campen inventariseert uw hulpvraag door u specifiek vragen te stellen over de zwangerschap, bevalling en de ontwikkeling van uw baby. Vervolgens zal de kinderfysio uw baby observeren en onderzoeken. Uw baby is ook gedurende het onderzoek in zijn of haar eigen omgeving, met u. Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken. Dat kunnen adviezen voor thuis zijn die u zelf kunt doen, maar het kan ook leiden tot een behandelplan of -advies waarbij andere hulpverleners betrokken worden.

Advies en behandeling

Soms is advies en voorlichting al voldoende. Als behandeling echter nodig is, wordt er een behandelplan opgesteld. Ook deze behandelingen vinden in de eigen omgeving van uw baby plaats. Deze bestaan voor een groot deel uit hantering- en speladviezen, die zoveel mogelijk in verbinding staan met de dagelijkse verzorging. Bijvoorbeeld op welke manier u uw baby het beste kan neerleggen en oppakken. Hulpmiddelen of speciaal spelmateriaal ter bevordering van de ontwikkeling van uw baby kunnen dan worden ingezet.

Mocht daar sprake van zijn, dan kan Kinderfysio Van Campen het kinderdagverblijf van uw baby bezoeken om de leidsters te informeren en te adviseren.