De ontwikkeling van uw kind wordt regelmatig geëvalueerd en als het nodig is bijgestuurd.