In het basispakket van uw verzekering wordt kinderfysiotherapie standaard vergoed. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor minimaal 18 behandelingen. Zijn er meer dan 18 behandelingen nodig dan is de vergoeding afhankelijk van het aanvullende pakket dat u hebt gekozen. Bij chronische aandoeningen worden alle noodzakelijke behandelingen vergoed, maar is verwijzing door een medisch specialist noodzakelijk. Kinderfysio Van Campen heeft contracten met alle zorgverzekeraars.