Met orthopedische aandoeningen wordt bedoeld; problemen aan spier-, pees- en/of botstructuren. Sommige problemen zijn al direct vanaf de geboorte zichtbaar, bijvoorbeeld bepaalde standsafwijkingen van de voetjes, denk aan klompvoetjes. Andere problemen worden pas later in de ontwikkeling opgemerkt.

Hulpvraag van de ouders
U kunt contact met de kinderfsyio opnemen wanneer uw kind:

  • op de tenen loopt
  • veel valt
  • een verkeerde houding heeft
  • pijnklachten heeft aan bijvoorbeeld heup, knie, enkel die verergert bij sportbelasting
  • afwijkend loopt

Observatie en onderzoek
Tijdens de anamnese wordt het probleem waarmee u met uw kind komt, verhelderd door het stellen van vragen die gericht zijn op de hulpvraag van het kind. Het onderzoek bestaat uit een observatie van de mogelijkheden en problemen van het kind op vaardigheidsniveau. Daarna wordt de beweeglijkheid van de gewrichten en de spierkracht onderzocht.

Therapie/instructie
De hulp van een kinderfysiotherapeut kan geïndiceerd zijn wanneer een kind (of zijn of haar omgeving) problemen ervaart op het gebied van de motorische ontwikkeling, mobiliteit, kracht en functionaliteit.