Informatie

Kinderfysio Van Campen besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Kinderfysio Van Campen wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden of onjuistheden in de weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren

Kinderfysio Van Campen garandeert niet de foutloze werking van deze website en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet.

Verwijzingen

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Kinderfysio Van Campen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.