Kinderfysio Van Campen biedt hulpvraag gerichte zorg. De vraag van u als ouder en van uw kind staan centraal bij de therapie.

Wat zijn de problemen in de ontwikkeling van uw kind?
De oorzaken die van invloed zijn op de bewegingsontwikkeling van uw kind zijn niet altijd eenvoudig te herleiden. Vanuit een gerichte anamnese proberen we uw vraag te verhelderen. Vaak zijn er problemen op meerdere terreinen. Zo nodig zal de kinderfysio, met toestemming van de ouders, contact opnemen met andere hulpverleners. Zoals de verpleegkundigen en artsen van het consultatiebureau, de kinderarts, de logopedist, de kinderpsycholoog of leerkracht om de begeleiding zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen.