Het is de taak van de kinderfysio om te observeren en te onderzoeken waardoor uw kind beperkt wordt. De behandeling is er immers op gericht de motorische vaardigheden te vergroten. Het proces wordt door Kinderfysio Van Campen begeleidt en biedt spel gerelateerde situaties aan, zodat het kind in een veilige en vanuit spel herkenbare omgeving, zelf kan ervaren hoe iets voelt en gaat. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en wordt de handeling uiteindelijk ook in gewone, alledaagse situaties toegepast.