Een baby rolt en kruipt…
Een dreumes zet zijn eerste stappen…
Een peuter loopt en ontdekt…
Een kleuter fietst…
Een schoolkind krijgt gymles en leert schrijven…
Een puber sport…

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat, bijna onopgemerkt, goed. Bij sommige kinderen duurt die ontwikkeling langer of is de motorische ontwikkeling verstoord. Jonge kinderen die een verkeerde houding of beweging aanleren kunnen daar last van ondervinden, lichamelijk, geestelijk en ook sociaal.

Bij elke leeftijd horen fijne en grove motorische vaardigheden. Wanneer een kind die vaardigheden niet of ten dele verwerft, kan kinderfysiotherapie concrete oplossingsmogelijkheden bieden. Ook een kind dat door ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn (on)mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Bij Kinderfysio Van Campen staat de hulpvraag van de ouders en kind centraal. Samen met de ouders gaat kinderfysiotherapeut, Miriam van Campen,  op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag. Door goed naar het kind te kijken en te luisteren wordt samen met de ouders een plan van aanpak gemaakt. De resultaten worden na een bepaalde tijd geëvalueerd.