Nicole de Laat-Peters
“Ik ben getrouwd en moeder van twee heerlijke kinderen. In 2013 heb ik de Master Pedicatric Physical Therapy afgerond en werk ik als kinderfysiotherapeut in de eerste lijn. Ik heb veel ervaring met kinderen met voorkeurshoudingen en het afnemen van de plagiocephalometrie, schrijfproblemen, orthopedische problemen, scolioses, hypermobiliteit en het gebruik van medical tape. Sinds het najaar van 2020 ben ik werkzaam bij Kinderfysio Van Campen. Een praktijk o.l.v. Miriam, die niet alleen zeer kundig is, maar van haar passie haar vak heeft gemaakt”